Формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя початкової школи

Authors

  • O.M. Kukevych Луцький педагогічний коледж, м. Луцьк, Україна
  • O.V. Klekho Луцький педагогічний коледж, м. Луцьк, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.143-146

Keywords:

соціокультурна компетентність, учитель, навчання, знання, професійна підготовка

Abstract

У статті розглянуто питання формування соціокультурної компетентності у студентів під час педагогічної практики; перераховано чинники, які є важливим аспектом у процесі професійної підготовки майбутніх учителів.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 177 / PDF downloads: 194

References

Формування соціокультурної компетентності у навчанні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ibib.ltd.ua.

Соціокультурна компетентність як елемент міжкультурної комунікації. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.polit-sovet.com.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация, Общество / общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов: пер. с англ. П.А. Сорокин. – М. : Политиздат, 1992.

Жорнова О.І. Соціокультурна компетентність студентів в контексті оминання «слабких ланок» сучасного освітнього процесу. //Вища освіта України. - Додаток 3 (Т.3) 2006. - Тематичний випуск „Вища освіта у контексті інтеграції до європейського простору». – С. 93 – 100.

Життєва компетентність особистості: Науково - методичний посібник / За ред. Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен - К.: Богдана, 2003. – 520 с.

Закір’янова І.А. Формування соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / І.А. Закір’янова. – К., 2006. – 22 с.

Published

2017-04-03

How to Cite

Kukevych, O., & Klekho, O. (2017). Формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5(1), 143–146. https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.143-146