Розв’язання задач балансового аналізу методами лінійної алгебри

Authors

  • K.Iu. Lysenko Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна
  • N.Ie. Tytarenko Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.170-173

Keywords:

економіка, балансова модель, матриця, лінійна алгебра, модель Леонтьєва

Abstract

В роботі розглядаються деякі способи вирішення економічних завдань за допомогою елементів лінійної алгебри. При математичному описі економічних процесів або об'єктів дуже зручно використовувати апарат матриць, оскільки така форма запису даних і результатів, по-перше, дуже наочна, по-друге, зручна для введення в ЕОМ і, по-третє, операції над матрицями добре працюють при отриманні економічних результатів.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 116 / PDF downloads: 270

References

Кремер Н.Ш. Вища математика для економістів: навч. посібник / Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин І.М., Фрідман М.Н. – М. : Юніті-М, 2009. – С. 474.

Економічна теорія / За ред. А.І. Добриніна, Л.С. Тарасевича: Підручник для вузів. - СПб: Изд. СПбГУЕФ. Вид. «Пітер Паблішинг», 1997. – С.256–257.

Лавріненко Н.М. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці: Навч. посіб. / Н.М. Лавріненко, О.К. Щетініна, В.В. Фортуна. – М-во освіти и науки України, ДонНУЕТ. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – С. 233.

Published

2017-04-03

How to Cite

Lysenko, K., & Tytarenko, N. (2017). Розв’язання задач балансового аналізу методами лінійної алгебри. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5(1), 170–173. https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.170-173