Аналіз систем для організації аудіо та відеоконференцій у системі дистанційного навчання

Authors

  • A.D. Bulat Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна
  • O.V. Naumuk Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.187-189

Keywords:

дистанційне навчання, інтерактивні засоби, аудіо відео конференції, Apache OpenmMeetings

Abstract

У статті проаналізовано декілька найбільш поширених систем для організації аудіо та відео конференцій. На основі порівняння відмінностей кожного з продуктів зроблено висновки, щодо доцільності впровадження Apache OpenmMeetings.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 122 / PDF downloads: 94

References

Богачков Ю. М. Ключові питання створення концепції мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів / Ю. М. Богачков, О.П. Пінчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Т. 35, вип. 3. – С. 83–98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2013_35_3_12

Жалдак М. І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики //Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2003. – С. 3–16., 6 с.

Кремень В.Г. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні [Електронний ресурс] / В.Г. Кремень. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html.

Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник / С.О. Сисоєва; НАПН України Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. – 320 с.

Comparison of web conferencing software / Материал из Википедии — свободной энциклопедии. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_conferencing_software.

Published

2017-04-03

How to Cite

Bulat, A., & Naumuk, O. (2017). Аналіз систем для організації аудіо та відеоконференцій у системі дистанційного навчання. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5(1), 187–189. https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.187-189