Особливості формування експериментаторських навичок учнів та студентів при реалізації принципу наступності навчання фізики

Authors

  • O.V. Matviichuk Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна
  • S.O. Podlasov Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.204-208

Keywords:

наступність навчання фізики, експериментаторські вміння, комп’ютерні тренажери, лабораторний практикум, LMS Moodle

Abstract

В роботі описана методика формування експериментаторських навичок учнів та студентів при реалізації принципу наступності навчання фізики з використанням засобів інформаційних технологій. Наведено структурну модель реалізації принципу наступності навчання фізики під час лабораторного практикуму. Показано, що наявність комп’ютерних тренажерів (віртуальних лабораторних робіт) і запропонованої методики формування експериментаторських навичок учнів та студентів суттєво підвищує ефективність використання навчального часу в лабораторії.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 117 / PDF downloads: 102

References

Лабораторні роботи з курсу «Загальна фізика». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/file.php/254/ GeneralPhysics-Labs/html_physics/index_lab.html

Матвийчук А.В. Методический подход реализации принципа преемственности при обучении физике во время лабораторного практикума / А.В. Матвийчук // Современный физический практикум : материалы XI Междунар. учеб.-метод. конф., г. Минск, 12–14 окт. 2010 г. / под. ред. Н.В. Калачев, М.Б. Шапочкина, А.К. Федотова. – Минск, 2010. – С. 280–282.

Матвійчук О.В. Аналіз результатів вхідного контролю знань студентів з фізики як основа індикації питання реалізації принципу наступності у навчанні / О.В. Матвійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалізація та перспективи : зб. наук. пр. / за ред. В.П. Сергієнка. – Київ, 2011. – Вип. 28. – С. 147–151.

Моисеенко В.И. Виртуальные лабораторные работы по физике / В.И. Моисеенко, С.А. Подласов // Материалы Х Международной конференции «Физика в системе современного образования (ФССО-09)» Санкт-Петербург, 31 мая – 4 июня 2009 г. – Санкт-Петербург, 2009. – Т.2. – С. 37–41.

Published

2017-04-03

How to Cite

Matviichuk, O., & Podlasov, S. (2017). Особливості формування експериментаторських навичок учнів та студентів при реалізації принципу наступності навчання фізики. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5(1), 204–208. https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.204-208