Розробка мультимедійної лекції з аналітичної геометрії на тему «Криві ІІ порядку»

Authors

  • K.O. Mosina Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна
  • N.Ie. Tytarenko Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.209-212

Keywords:

криві другого порядку, мультимедіа, мультимедійні технології

Abstract

У статті розглядається поняття «мультимедіа» та застосування мультимедійних технологій у навчанні аналітичної геометрії.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 108 / PDF downloads: 106

References

Ващук О.М. Підвищення якості навчання засобами мультимедійних технологій /О.М. Ващук, А.В. Дубів, В.О. Нелюбов // Методологічні основи формування сучасних предметних дидактик. Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2009. – С. 340–343.

Вертипорох Д. Дидактичні умови застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі ВНЗ / Д. Вертипорох // Гуманізація навчально-виховного процесу. –Випуск LIХ. – Слов’янськ. – 2012. – С. 82–90.

Гамаюнов В.Г. Менеджер навчально-виховного процесу // Освіта і управління. – 2000/2001. – Том 4. Числа 1-2. – С. 89–94.

Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их использования: учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 256–259с.

Пінчук О.П. Проблема визначення мультимедіа в освіті: технологічний аспект / О.П. Пінчук // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / [Кол. авт.]. – К .: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2007. – Вип.46. – С. 55–58.

Published

2017-04-03

How to Cite

Mosina, K., & Tytarenko, N. (2017). Розробка мультимедійної лекції з аналітичної геометрії на тему «Криві ІІ порядку». Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5(1), 209–212. https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.209-212