Автоматизований навчально-контролюючий комплекс з дисципліни «Операційні системи і системне програмування»

  • A.V. Chorna
Keywords: Electronic textbook, automated training and controlling complex, electronic journal, course in distance learning

Abstract

The article contains the definition of the basic concepts of "electronic textbook", "automated training and controlling complex." The general characteristic of an automated training and controlling complex. We describe the functional features of its subsystems. We consider the appointment of the developed resource.

References

Жалдак М. І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: [посібник для вчителів] / М.І. Жалдак. В.В. Лапінський, М.І. Шут. - К.: Дініт, 2004. - 110 с.

Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Частина 3. Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. / Н.В. Морзе – К.: Навчальна книга, 2003.–196 с.

Осадчий В.В. Электронный учебно-методический комплекс для обеспечения учебного процесса университета / В.В. Осадчий // Новые технологии в образовании. Воронеж: Мастеринг, 2009. - С.8-12.

Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13.

Савельєв А. Я. Обучающее машины системы и комплексы: справочник. / А. Я. Савельєв– К.: Вища школа, 2006. – 303 с.

Солдатенко М. М. Теоретико-методологічні основи розвитку самостійної пізнавальної діяльності майбутнього вчителя: автореферат. дис...д-ра наук : 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти” / М. М. Солдатенко. – К., 2007. – 24 с.
Published
2016-12-01
How to Cite
Chorna, A. (2016). Автоматизований навчально-контролюючий комплекс з дисципліни «Операційні системи і системне програмування». Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 4(2), 64-71. Retrieved from https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/129