Місце і роль Інтернет-технологій у системі професійного самовдосконалення вчителя початкової школи

  • N.Iu. Shustova
Keywords: Internet technology, primary school teachers, teacher professional self-development, training of future elementary school teachers

Abstract

Done overview of key Internet technologies that are essential primary school teacher in his career. Proved their place and role in professional self-development of future elementary school teacher.

References

Абалуев Р. Н., Астафьева Н. Г., Баскакова Н. И. и др. Интернет-технологии в образовании: Учебно-методическое пособие. Ч.3. –Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2002. – 114 с.

Воротникова І. П. Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів природничо-наукових дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. №2 (22). - Режим доступу до журналу: http://www.journal.iitta.gov.ua

Моцик Р. В. Використання інформаційних технологій при підготовці сучасного вчителя початкових класів/ Р. В. Моцик //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2014. – № 48. – С.121-126.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf.

Шакотько В. В. Методика використання ІКТ у початковій школі / В.В. Шакотько. – К. : Комп’ютер, 2008. – 128 с.
Published
2016-12-01
How to Cite
Shustova, N. (2016). Місце і роль Інтернет-технологій у системі професійного самовдосконалення вчителя початкової школи. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 4(2), 72-77. Retrieved from https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/130