Система обліку відвідуваності й успішності студентів – як засіб моніторингу рівня знань у студентів

Authors

  • V.M. Vasyliev Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

DOI:

https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2016.01.12-16

Keywords:

Electronic Journal, electronic accounting of progress, attendance, testing system

Abstract

In this article analyze developments in information technology for keeping attendance and student achievement in higher education.  The author gives a general description of the IAS University “Electronic Journal”. Describe the general characteristics of the system in terms of information security principles of accounting module of student and module testing system - as a means of rating measurement of knowledge, integration with LMS Moodle 2.4.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 203 / PDF downloads: 613

References

OnCourse Systems for Education. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oncoursesystems.com/about

Автоматизированная система контроля знаний и управления обучением (АСУО). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ttech.pstu.ac.ru/do.

Круглик В.С. Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні //Херсон: Вид. ХДУ. – 2008. – С. 114-119.

О системе электронных школьных журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ballov.net/about.php.

Осадчий В.В. Компьютерная система рейтиногов. / В.В. Осадчий, А.В. Додонов – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011. – 40 с.

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kneu.edu.ua/userfiles/center/polojennya2.doc.

Кірвас В.А. Автоматизований моніторинг та облік навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі підготовки фахівців / В.А. Кірвас // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність. Материали Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 травня 2008 р. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – С. 45-49.

Ярошинський В.М. Методика підготовки тестів успішності при викладанні дисциплін «Бухгалтерський облік у бюджетних установах» / В.М. Ярошинський Я.М. Рудик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://elibrary.nubip.edu.ua/10505/1/11rym.pdf.

Published

2016-06-01

How to Cite

Vasyliev, V. (2016). Система обліку відвідуваності й успішності студентів – як засіб моніторингу рівня знань у студентів. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 3(1), 12–16. https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2016.01.12-16