Використання хмарних технологій для потреб освіти

  • T.L. Arkhipova
  • T.V. Zaitseva
Keywords: Cloud computing, cloud computing, cloud services, uses of cloud technology

Abstract

Article Submissions are designed to determine the forms and necessary component of cloud computing for the preparation of subject teachers . In order to improve the learning process makes sense to use such powerful technology as "cloud computing" that maintaining traditional forms of learning, are a new stage of development of education, bringing him the economic feasibility and to provide a flexible means to meet the needs of students seeking to learn new knowledge

References

Указ Президента України № 926/2010 від 30.09.10 р. «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» // Офіційний вісник Президента України. 2010 – № 27 – С. 17.

Закон України “Про вищу освіту”. – К., 2002. – 54с.

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. - Затверджено Постановою МОН України 20 грудня 2000 р.- К.: НТУ “КПІ”, 2000.- 12 с.

Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012р.). Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2012. – 173с.

Алексанян Г. А. Использование облачных сервисов Яндекс при организации самостоятельной деятельности студентов СПО [Текст] / Г. А. Алексанян // Педагогика: традиции и инновации (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2012. — С. 150-153.

Воронкін О.С. «Хмарні» обчислення як основа формування персональних навчальних середовищ // Збірник наукових праць: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2012, Львів, 26-28 квітня 2012 р. – Львів, 2012. – С. – 143-146.

Морзе Н.В. Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом у навчанні? / Н.В. Морзе // Комп’ютер у школі та сім’ї. - №6 (86). – 2010. – С.10-14.

АрхіповаT.Л., Зайцева T.В. Технології «хмарних обчислень» в освітніх закладах // Хмарні технології в освіті. Maтеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012р.). Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2012. – С.72.

Дем’яненко В.Б. Мережні електронні площадки як засіб формування інформаційної системи навчального призначення для учнів малої академії наук України.// Інформаційні технології в освіті. - №12.- 2012.-С.146-151

Самодуров В.А. Программа дисциплины «Облачные вычисления» для направления 080500.68 Бизнес-информатика для подготовки магистра. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, 2012.-7с.

Облачные вычисления. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://habrahabr.ru/blogs/cloud_computing/111274

Информационно-аналитический журнал Университетская книга. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/228-oblachnie-servicy-dla-bibliotek-i-obrazovaniya.html.

Хмарні обчислення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cnews.ru/mag/2011/CloudTechnology.pdf

Новини про ІТ компанії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.itcontent.ru/archives/blog/cloud_computing

Система дистанційного навчання KSU ONLINE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ksuonline.ks.ua.
Published
2015-12-01
How to Cite
Arkhipova, T., & Zaitseva, T. (2015). Використання хмарних технологій для потреб освіти. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 2(2), 1-8. Retrieved from https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/150