Реалізація принципу наочності за допомогою інтерактивної дошки Smart Board при викладанні алгебри та початків аналізу

  • T.I. Tabler
  • K.V. Yakovenko
Keywords: nteractive whiteboard, principles of teaching mathematics, principle of visual, electronic interactive poster

Abstract

The article presents the main ways of implementing the principle of visibility using Smart Board interactive whiteboard in teaching algebra and analysis.

References

Бєльчев П.В. Реалізація сучасних принципів навчання математики за допомогою інтерактивної дошки Smart Board/П.В. Бєльчев, Т.І. Таблер //Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27, Том IV (37): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – С.36-42

Бєльчев П.В. Реалізація сучасних дидактичних принципів навчання фізики за допомогою інтерактивної дошки. /П.В. Бєльчев// Збірник наукових праць Бердянського педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2011. – №3. – С.36-44

Бевз Г.П. Алгебра: підручник для 7-9 кл. серед. шк./Г.П. Бевз// – К.:Освіта, 1996. – 303с.

Берестовий А. Дослідження нових методів навчання із застосуванням комп’ютеризованих інтерактивних засобів. / А. Берестовий, І. Гуров, А. Лебідь //Вища школа. Вип.LV.,Ч.II. Слов’янськ – 2011, С 16-20

Слепкань З.І. Методика навчання математики: Підручник. – 2-ге вид., доповнене і перероблене/ З.І. Слепкань./– К. : Вища шк.., 2006. – 582 с
Published
2015-12-01
How to Cite
Tabler, T., & Yakovenko, K. (2015). Реалізація принципу наочності за допомогою інтерактивної дошки Smart Board при викладанні алгебри та початків аналізу. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 2(2), 93-100. Retrieved from https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/164