Розробка електронного журналу куратора академічної групи студентів з використанням мови програмування С#

  • O.H. Chyrkova

Abstract

Функціонування будь-якої системи управління пов’язано з обігом в ній інформації. Процес керування академічною групою студентів вузу, це перш за все, інформаційний процес, що передбачає виконання таких функцій, як:збір; передачу, обробку, аналіз інформації та прийняття відповідних рішень куратором групи. Забезпечення якісного інформаційного доступу куратора та інших педагогів шляхом видачі вірогідної, своєчасної та достатньої для прийняття управлінських рішень інформації у формі, яка є зручною для використання, є основним призначенням електронного журналу куратора академічної групи.

References

Банк навчальних комп’ютерних програм «Універсал» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zi.zavantag.com/docs/326/index-8574.html (дата звернення: 26.03.14)

Єльнікова О. Програма «Ректор 3». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elnik.kiev.ua/course/paket-rektor-5 (дата звернення: 26.03.14)

Компьютерная система рейтингового оценивания знаний, как средство повышения уровня знаний студентов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i2/html/2.htm (дата звернення: 30.03.14)

Либерти Д. Создание .NET приложений Программирование на C#. – СП.: «Символ-Плюс». 684 с.

Науково-дослідницький інститут прикладних інформаційних технологій/АС Школа. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ndipit.com.ua/ua/rozrobky/as-shkola (дата звернення: 27.03.14)

Петцольд Ч. – ПЗЗ Программирование для Microsoft Windows на С#. В 2-х томах. Том 1./ Пер. с англ. — М.: Издательско-торговый дом „Русская Редакция”, 2002.- 576 с.: ил.

Постолит А. В. Visual Studio .NET: разработка приложений баз данных. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 544 с.: ил

Сайт підтримки програмного комплексу, «Ефективна школа - XXI». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: - http://www.smit.com.ua/school/

Сервіс електронних журналів успішності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://emsy.org/aboutService.xhtml?uk (дата звернення: 26.03.14)

Солоненко А.М., Елькін М.В.,Добровольська Л.П., Дюжикова Т.М.. Журнал куратора академічної групи.:Мелітополь, 2010 р. 52с

Троелсен Э. C# и платформа .NET библиотека программиста. – СП: Питер, 2004. – 796с.

Электронный журнал как средство учета учебных занятий и успеваемости студентов в вузе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5_NMIV_2009/Informatica/40677.doc.htm (дата звернення: 27.03.14)
Published
2015-12-01
How to Cite
Chyrkova, O. (2015). Розробка електронного журналу куратора академічної групи студентів з використанням мови програмування С#. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 2(2), 101-110. Retrieved from https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/166