The problem of using innovations in the process of formation of foreign competence

Authors

  • S.M. Tanana Hryhorii Skovoroda Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University, Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.304-307

Keywords:

innovative approach, professional competence, innovative process, educational innovative, educational technologies, foreign languages

Abstract

The article deals with the using of innovative approach of study of foreign language in the pedagogical activity; content of innovative process in an education is determined; object and tasks of educational innovation are grounded in it, сonceptional technologies in a study of foreign language process.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 106 / PDF downloads: 84

References

Вавіліна С. Роль використання електронних навчальних ресурсів у формуванні професійної компетенції майбутніх філологів // Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики студентів-філологів: Матеріали IV Міжнародної наук.-практичної конференції. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С. 64–65.

Зарічанська Н. Реальний стан готовності вчителів філологічних дисциплін до інноваційної діяльності / Н. Зарічанська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. / Ред. кол. : ТОВ «Планер», 2012. – Вип. 29. – С. 37-48.

Корольова О. Методичні принципи та сучасні проблеми інтенсифікації процесу навчання за допомогою використання інформаційних технологій/ О. Корольова // Вісник ГІІМ : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем»]. – Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ». – 2014. – Вип. 43. – С. 222–226.

Полікарпова Ю. Презентації Pecha-kucha у навчанні іноземних мов / Ю. Полікарпова // Іноземні мови як засіб реалізації між предметних зв’язків у підготовці майбутніх аграріїв: Матеріали міжнародної наук.-практичної конференції. – Біла Церква, 2012. – С. 44–45.

Published

2017-04-03

How to Cite

Tanana, S. (2017). The problem of using innovations in the process of formation of foreign competence. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5(1), 304–307. https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.304-307