Future music and art educators' professional development: theoretical and technological issues

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32919/uesit.2021.03.02

Keywords:

inclusive education, music therapy, professional training, technique of training singing, music art teacher

Abstract

The focus of the article is on how to better prepare aspiring music and art teachers for teaching inclusively to young children, which is the real challenge facing current art education. Its objective is to provide the findings of theoretical research into the therapeutic and developmental benefits of music, as well as to offer technology support for future music art instructors' professional development in support of inclusive education for kids. The study's central idea was defined as "professional training of future music and art teachers for inclusive education," which is seen as an educational process intended to ensure students' readiness to provide a system of educational services to people with special educational needs in their future professional activity. This involves mastering one's inclusively oriented musical and pedagogical knowledge, skills, and personal qualities. The results of the most recent research in the fields of art and music-pedagogical theory regarding the harmonizing and music-therapeutic influence of music on the personality of a child in need of educational inclusion were used to improve the professional training of future music art teachers for children's inclusive learning; criteria of musical works selection for children with psycho-physiological disabilities have been identified; there was developed and substantiated. The innovative content of children's instruction, which consists of a specially chosen vocal repertoire, lesson and extracurricular forms of training, and particular teaching methods for students with special educational needs are all part of the developmentally and correctively oriented singing training techniques.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 57 / PDF downloads: 31

References

Bondarenko, Yu. A. (2017). Teoretyko-metodychni zasady korektsiinoho spriamuvannia muzychnoi diialnosti doshkilnykiv zi znyzhenym zorom, (Theoretical and Methodological Basics of Correctional Direction of Music Activity among Preschoolers with Decreased Sight). (Doctor of Science Thesis). National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov, Kyiv.

Chebotarenko, O. V. (2018). Rozvytok muzychnoho myslennia na materiali fortepiannoho tsyklu B. M. Filts «Iavorivski Ihrashky», (The development of musical thinking based on the material of the piano cycle B. M. Filts "Yavorivski toys"). Naukovi zapysky [Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Seriia : Pedahohichni nauky, (170), 131−134.

Emelyanov, V. V. (2010). Razvitie golosa. Koordinatsiya i trening, (Voice Development. Coordination and training). Sankt-Peterburg: Planeta muzyiki.

Fadeeva, S. A. (2011). Muzyikalnyiy dizayn v obrazovatelnom uchrezhdenii, (Musical design in an educational institution). N. Novgorod: Nizhegorodskiy institut razvitiya obrazovaniya.

Garsia, M. (2014). Sovetyi po peniyu, (Tips on singing). Sankt-Peterburg: Planeta muzyiki.

Hairston, M. (2013). Strategies for Working with Special Needs Students in the General Music Classroom. https://nafme.org/strategies-for-working-with-special-needs-students-in-the-general-music-classroom/.

Hesse, H. (2017). Igra v biser (The Game of Beads). Kiev: Folio.

Kinsella, V., Fautley, M., & Gray, S. (2018). Service for Education Musical Inclusion. Project Report. Service for Education. Retrieved from http://www.open-access.bcu.ac.uk/6478/.

Kolupaieva, A. A. & Taranchenko, O. M. (2016). Inkliuzyvna osvita: vid osnov do praktyky, (Inclusive education: from the basics to practice). Kyiv: ATOPOL LLC.

Kvitka, N. O. (2014). Dydaktyko-metodychne zabezpechennia diialnosti asystenta vchytelia v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh na predmetakh khudozhno-estetychnoho tsyklu, (Didactic and methodological support of teacher’s assistant’s activity on subjects of artistic and aesthetic cycle in general comprehensive educational institutions). Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/707275/1/Дидактико-методичне забезпечення діяльності.pdf.

Liashenko, O. D. (2014). Inkliuzyvna mystetska osvita: innovatsiina problema ХХІ st., (Inclusive art education: an innovative problem of the 21st century). In Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Universytet im. B.Hrinchenka, Kyiv, 16–17 zhovtnia, 2014.

Linklater, K. (2006). Freeing the Natural Voice. Imagery and Art in the Practice of Voice and Language. Hollywood: Drama Publishers.

MES of Ukraine. (2010). Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku inkliuzyvnoho navchannia (Nakaz No. 912, 01.10.2010), (On the approval of the Concept of development of inclusive education (Order, 912, October 01, 2010)). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogo-navchannya.

Muzyikalnaya terapiya segodnya: Nauka, Praktika, Obrazovanie, (Music Therapy Today: Science, Practice, Education). (2019). Proceedings of the International conference, Moskovskiy pedagogicheskiy gosudarstvennyiy universitet, March 22-23, 2019. Moscow.

Ogorodnov, D. Е. (1981). Muzyikalno-pevcheskoe vospitanie detey v obscheobrazovatelnoy shkole, (Musical and singing education of children in the secondary school). Kiev: Muzychna Ukraina.

Ovcharenko, N. (2019). Current state of professional training of future musical art teachers for educational inclusion. Education: Modern Discourses, (2), 92–99. DOI: https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-11. DOI: https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-11

Polikhronidi, A. (2016). Spetsyfika profesiinoi diialnosti vchytelia muzyky v umovakh inkliuzyvnoi osvity, (The specifics of professional activities of music teachers in the condition of an inclusive education). Molod i rynok, 8(139), 111–114.

Poroshenko, M. A. (2019). Inkliuzyvna osvita, (Inclusive education: a textbook). Kyiv: Agency Ukraine LLC.

Riggs, S. (1992). Singing for the Stars: a Complete Program for Training Your Voice. Retrieved from https://kupdf.net/download/seth-riggs-singing-for-the-stars_59a85746dc0d602b1e568ee0_pdf.

Ryabinina, E. F. (2013). K teoreticheskim osnovaniyam ispolzovaniya praktik muzyikoterapii v ekstremalnoy i krizisnoy psihologii, (The theoretical bases for the use of music therapy practices in extreme and crisis psychology). Problemy ekstremalnoi ta kryzovoi psykholohii, 14(III), 203‒210.

Samoilenko, A. I. (2002). Muzyikovedenie i metodologiya gumanitarnogo znaniya. Problema dialoga, (Musicology and methodology of humanitarian knowledge. The problem of dialogue). Odessa: Astroprint.

Sarrazin, N. (2016). Music and the Child. New York: Open SUNY Textbooks.

Schetinin, M. N. (2016). Dyihatelnaya gimnastika Strelnikovoy, (Breathing Gymnastics by Strelnikova). Moskva: Eksmo.

Sysoieva, S. O. (2012). Tezaurus naukovoho doslidzhennia: vyznachennia, struktura, kharakterni oznaky, (Thesaurus of scientific research: definition, structure, characteristic features). In V. O. Ohneviuk (Ed.), Osvitolohiia: vytoky naukovoho napriamu, (Education: the origins of the scientific direction) (pp. 213–237). Kyiv: Edelveis.

Winebrenner, M. (2014). Teaching Kids with Learning Difficulties in Today’s Classroom: How Every Teacher Can Help Struggling Students Succeed. Minneapolis: Free Spirit Publishing.

Yakovlev, A. V. (1971). Fiziologicheskie zakonomernosti pevcheskoy ataki, (Physiological patterns of the singer’s attack). Leningrad: Muzyika.

Downloads

Accepted
2021-08-28

Published

2021-09-30

How to Cite

Sysoieva, S., Ovcharenko, N., & Chebotarenko, O. (2021). Future music and art educators’ professional development: theoretical and technological issues. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 9(3), 18–33. https://doi.org/10.32919/uesit.2021.03.02