Web-based learning environments for the training of future programmers-engineers

  • Vladyslav Kruhlyk Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Melitopol, Ukraine

Abstract

У статті автором наголошується на проблемі розробки і впровадження веб-орієнтованих навчальних середовищ для навчання майбутніх інженерів-програмістів програмуванню. Проаналізовано розроблене М. Труонгом веб-орієнтоване навчальне середовище. Описано розроблене веб-орієнтоване середовище навчання з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування», що складається з підручника, вправ, засобів тестування знань та середовища для виконання вправ з програмування.

References

Кишинська О.О. Професійна підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей у середовищі веб-орієнтованих систем навчання / О.О. Кишинська, Х.В. Середа // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 49. – №5. – С. 152-164.

Осадчая Е.П. Опыт внедрения автоматизированных учебно-методических комплексов в учебный процесс вуза / Е.П. Осадчая, В.В. Осадчий // Открытое образование. – 2014. – №5. – С.68-73.

Truong N. A web-based programming environment for novice programmers: dissertation for the degree of doctor of philosophy / N. Truong. – Queensland, 2007. – 286 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.qut.edu.au/16471/1/Nghi_Truong_Thesis.pdf.

Круглик В.С. Основы алгоритмизации и программирования на языке Python: учеб. пособ. / В.С. Круглик, М.С. Львов, А.В. Спиваковский. – Херсон: Айлант, 2015. – 252 с.
Published
2017-06-30
How to Cite
Kruhlyk, V. (2017). Web-based learning environments for the training of future programmers-engineers. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5(2), 19-22. Retrieved from https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/59