Overview of visual programming languages for the training of future programmers

  • Mykola Marchuk Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Melitopol, Ukraine
  • Iryna Krasheninnik Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Melitopol, Ukraine

Abstract

Авторами здійснено огляд візуальних мов програмування. На основі аналізу їх властивостей візуальні мови програмування класифіковано на дві великі групи відповідно до формату графічного представлення синтаксису мов: мови з блоками та мови з блок-схемами. Візуальні мови програмування, що використовують блок-схеми класифіковано на чотири підтипи: що програмують потік даних, кінцеві автомати, поведінку дерев та правила на основі подій.

References

Dehouck R. The maturity of visual programming / R. Dehouck [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.craft.ai/blog/the-maturity-of-visual-programming.

Category:Visual programming languages [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Visual_programming_languages.

Гасько Р.Т. Візуальна навчальна веб-орієнтована мова програмування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15885/1/152-Hasko-319-320.pdf.

Величко В.Є. Використання технології візуального програмування в університетській освіті засобами вільного програмного забезпечення / В.Є. Величко // Вісник Житомирського державного університету: Педагогічні науки. – Випуск 4 (76). – С. 51-55.

Толстова Н.С. Системология языков и методологий программирования / Н.С. Толстова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/5407/1/poisk_2003_3_2_09.pdf.

Добро пожаловать в LabVIEW! // Промышленные измерения контроль автоматизация диагностика. – 1-2/2003. – С.50-58. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.picad.com.ua/1203/pdf/50_58.pdf.
Published
2017-06-30
How to Cite
Marchuk, M., & Krasheninnik, I. (2017). Overview of visual programming languages for the training of future programmers. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5(2), 23-27. Retrieved from https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/60