Features of the transformation of the role of subjects of the educational process in the transition from traditional to mixed model of learning

  • Tetiana Shrol Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences, Kyiv, Ukraine

Abstract

У статті розглянуто особливості організації змішаної навчальної діяльності. Описано характеристики та особливості зміни ролі суб’єктів освітнього процесу при переході від традиційної до змішаної моделі. Визначено переваги та недоліки змішаної навчальної діяльності відповідно до функцій в ній викладача і студента.

References

Сисоєва С. О. Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і методика: навч.-метод. посібник / С. О. Сисоєва, В. В. Осадчий, К. П. Осадча / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – Київ; Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 280 с.

Стрюк А. М. Система «Агапа» як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії : дис. ... кандидата. пед. наук : 13.00.10 / Андрій Миколайович Стрюк. – К., 2012. – 312 c.

Шроль Т. С. Змішане навчання як нова форма організації ІКТ-освіти [Електронний ресурс] / Т. С. Шроль // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13 (56). Частина І. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 166-170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_13(1)__52.

REIMAGINING TEACHING IN A BLENDED CLASSROOM [Електронний ресурс] / TNTP reimagine teaching – Nov, 2014. – p. 17. –Режим доступу: http://tntp.org/assets/documents/TNTP_Blended_Learning_WorkingPaper_2014.pdf.

Staker H. Classifying K–12 Blended learning [Електронний ресурс] / Heather Staker, Michael B. Horn – Innosight Institute May, 2012 – p. 22 –Режим доступу : http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Classifying-K-12-blended-learning.pdf
Published
2017-06-30
How to Cite
Shrol, T. (2017). Features of the transformation of the role of subjects of the educational process in the transition from traditional to mixed model of learning. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5(2), 41-45. Retrieved from https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/64