The Influence of Internet Technologies on the Formation of a Student's Personality in the Information Space

Authors

  • L.A. Bashmanivska Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.36-39

Keywords:

Internet, Internet technologies, Internet resources, ICT, formation of student’s personality

Abstract

The article focuses on the problem of influence of internet technologies on the formation of students’ personality; the effectiveness of their use in teaching and educational process is substantiated.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 116 / PDF downloads: 189

References

Адамова І.З. Використання Інтернет-технологій у навчальному процесі / І.З. Адамова, М.І. Уграк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2014. – Вип. 1. – С. 374–379.

Пиголенко І.В. Інтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного суспільства (на прикладі НТУУ “КПІ”): автореф. дис. …канд. філос. наук / І.В. Пиголенко. – Київ, 2007. – С. 7.

Мирошниченко В.О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності. – [Електронний ресурс] / В. О. Мирошниченко. – Режим доступу: http://cul.com.ua/preview/vyk_suchas.pdf

Бовкун О.В. Використання засобів ІКТ для підвищення ефективності уроку історії. – [Електронний ресурс] / О.В. Бовкун. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/vikoristannya-zasobiv-ikt-dlya-pidvishchennya-efek.html

Published

2017-04-03

How to Cite

Bashmanivska, L. (2017). The Influence of Internet Technologies on the Formation of a Student’s Personality in the Information Space. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5(1), 36–39. https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.36-39