Роль і місце ІКТ у процесі формування та розвитку прийомів розумової діяльності учнів

  • N.H. Pidlisnycha Вінницький кооперативний інститут
Keywords: information and computer technology, techniques of mental activity, learning math

Abstract

Carried out a review of the dissertation research of Ukrainian scientists to create and develop methods of mental activity of students in learning mathematics using information and computer technology.

References

Жалдак М. І. Комп’ютер на уроках математики. Посібник для вчителів. – К.: Техніка, 1997. – 304 с.

Матяш О. І. Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики до навчання учнів геометрії: монографія / О. І. Матяш; наук. ред. д.пед.н. проф. О. І. Скафа. – Вінниця: ФОП Легкун В. М., 2013. – 450 с.

Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – К.: Видавнича група ВНV, 2008. – 350 c.

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті // Освіта, 2001. – № 60-62. – 24-31 жовтня.

Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf.

Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: монографія. – Х. : Факт, 2005. – 360 с.

Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики: монографія. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 400 с.
Published
2016-12-01
How to Cite
Pidlisnycha, N. (2016). Роль і місце ІКТ у процесі формування та розвитку прийомів розумової діяльності учнів. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 4(2), 28-32. Retrieved from https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/85